Email

office@acera-bg.com

Address

Sofia
бул. Ботевградско шосе № 264

Construction

 

Етапите на строителство включват:

  • Изкопни дейности – При изкопните дейност теренът се оформя за изграждането на проекта. Излишните земни маси се отстраняват, а земното легло се уплътнява, за да се постигне стабилна основа за полагането на трошенокаменна фракция.
  • Изграждане на подземни комуникации – Подземните комуникации включват: канализация, дренажни системи, електрически трасета за осветление, трасета за напоителна/поливна система. При този етап се полагат всички, необходими за функционалното използване на терена, тръби и шахти. Те се засипват с трошенокаменна фракция с дребна зърнометрия и/или бетон в зависимост от нуждите на обекта.
  • Обратни насипи – При обратните насипи се използва трошенокаменна фракция с различни размери, която се полага на пластове. Всеки отделен пласт се подравнява и уплътнява до достигане на необходимите параметри, с които се гарантира липсата на вертикални пропадания на настилката при експлоатация.
  • Изграждане на подпорни стени, огради и ограничителни ивици (бордюри) – При този етап се изграждат очертанията на настилката. Теренът постепенно започва да придобива завършени форми. При монтажът на елементите от този етап се използва бетон, който допринася за стабилизирането на детайлите.
  • Монтаж на точкови/линейни отводнителни тела – При този етап се монтират всички видими отводнителни тела и решетки, в които ще се отвежда дъждовната вода.
  • Полагане на настилка – Върху пласт от пясъчна възглавница, която се подравнява и уплътнява, се полага избраната настилка. След подреждането й на терена следва да се уплътни (трамбова) и да се запълнят фугите с фин пясък. Желателно е пясъкът използван за фугиране да не се отстранява непосредствено след полагането на настилката. За да се запълнят трайно фугите между паветата е необходимо той да престои известен период от време преди да се премахне.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!