Явор БуздревТърговец Ключови клиенти
0883 206 688

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Кратко описание за това с какво се занимава служителят и категориите за които отговаря