Николета ГиздоваМениджър Корпоративни клиенти
0887 806 688

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Кратко описание за това с какво се занимава служителят и категориите за които отговаря