Мария АнчеваОперативен Счетоводител
0889 318 501

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Кратко описание за това с какво се занимава служителят и категориите за които отговаря