Десислава ЧорбаджиеваТърговец / Мениджър

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Кратко описание за това с какво се занимава служителят и категориите за които отговаря