Десислава ЧорбаджиеваТърговец / Мениджър
0883 30 66 88

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Кратко описание за това с какво се занимава служителят и категориите за които отговаря