СИМЕОНОВСКО ШОСЕ

г. СОФИЯ

Клиент

Софийска община

Продукти

Паве вълна

Цвят

Червен, Сив

Други изпълнени обекти