ХОТЕЛ НИКИ

г. СОФИЯ

Клиент

Хотел НИКИ

Продукти

Павета – PALIO

Цвят

Сив, Червен, Черен

Други изпълнени обекти