БДЖ

г. СОФИЯ

Клиент

Български Държавни Железници – БДЖ

Продукти

Паве бехатон

Цвят

Сив

Други изпълнени обекти