АУРУБИС БЪЛГАРИЯ

г. ПИРОДОП

Клиент

Аурубис България / гр. Пиродоп

Продукти

Гранитни павета
Павета – червен пясъчник

Цвят

Сив и Червен

Други изпълнени обекти