NOVATOR

Палисада с малки архитектурни елементи.

Геометричните и модернистични форми позволяват използването й и за публични обекти ( градски паркове и алеи ).

РАЗМЕРИ
  • 11,8х18,75х40 см
  • 11,8х18,75х60 см
  • 11,8х18,75х80 см
  • 11,8х18,75х100 см
ЦВЕТОВЕ